Helemaal alleen bereik je weinig. Naast de steun die ik krijg van mijn partner Cindy en dochter Bowie zijn er vele bedrijven en sponsoren die ertoe bijdragen dat ik mijn uitdagingen aan kan gaan. 
Iedereen die ervoor open staat een steentje bij te dragen nodig ik uit om vrijblijvend een gesprek met mij aan te gaan.